Chương trình định cư Úc diện đầu tư là gì?

Chương trình đầu tư định cư Úc còn được gọi là visa đầu tư Úc. Đây là chương trình dành cho những doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài thỏa các điều kiện để được đến Úc kinh doanh/ đầu tư và định cư lâu dài.

đăng ký tư vấn ngay

CÁC DIỆN VISA ĐỊNH CƯ ÚC

VISA ÚC DIỆN DOANH NHÂN ĐỔI MỚI (188A)

Business Innovation stream

Quyền lợi
 • Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con dưới 23 tuổi được cấp quyền tạm trú 5 năm để sinh sống, làm việc và học tập tại Úc.
 • Con cái được học miễn phí tại các trường công đến hết THPT.
 • Cả gia đình được nộp hồ sơ xin thường trú vĩnh viễn (Visa 888A) để được hưởng mọi phúc lợi y tế, giáo dục, an sinh xã hội… (trừ quyền bầu cử).
 • Sau 4 năm cư trú ở Úc, trong đó gồm 1 năm là cư dân thường trú (không vắng mặt ở Úc quá 1 năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn, riêng 1 năm trước ngày nộp đơn không vắng mặt ở Úc 90 ngày), nhà đầu tư và gia đình có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc.
Yêu cầu về năng lực đương đơn và (hoặc) người phối ngẫu
 • Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm trên hệ số thang điểm di trú Úc.
 • Là chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông góp vốn có tham gia quản lý công ty. Chứng minh có quá trình kinh doanh thành công tại Việt Nam.
 • Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu 1.250.000 AUD. Khoản tiền này phải được chuyển sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa. 
 • Có lý lịch tư pháp tốt.
 • Không có nợ chính phủ Úc.
 • Có chứng nhận sức khỏe tốt bởi đơn vị được ủy quyền.
 • Không bị huỷ hoặc từ chối visa cùng loại trước đó.
 • Được chấp thuận nộp đơn bởi 1 trong các Tỉnh bang Úc.
Yêu cầu về Tiếng Anh
 • IELTS: 4.5 điểm , hoặc TOEFL 32 điểm, hoặc Cambridge English 147 điểm 
 • Nếu không có trình độ tiếng Anh yêu cầu, sẽ phải đóng thêm phụ phí :

AUD9795/ đương đơn

AUD4890/ 1 thành viên gia đình


Yêu cầu về công ty và kinh nghiệm kinh doanh tại VN
 • Sở hữu tối thiểu 30% vốn trong công ty và trực tiếp điều hành quản lý doanh nghiệp này trong tối thiểu 3 năm.
 • Có 2 trong 4 năm tài chính gần nhất (tính đến ngày nộp đơn), trước khi nhận thư mời nộp đơn doanh thu của công ty này đạt tối thiểu 750.000AUD/năm.
 • Chứng minh có quá trình kinh doanh thành công tại Việt Nam.
Hình thức và quy mô đầu tư/yêu cầu tại Úc
 • Hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp, cho phép mở mới/ mua lại một doanh nghiệp, mua nhượng quyền thương hiệu tại Úc để điều hành.
 • Đầu tư tối thiếu 200.000 AUD (tuỳ tiểu bang) trong 2 năm gần nhất trước ngày nộp đơn 888.
Điều kiện xin lên thường trú nhân Úc (888)

Sau khi có visa 188A ít nhất 3 năm và ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn phải đạt yêu cầu:

 • Đương đơn hoặc người phối ngẫu phải hiện diện tại Úc ít nhất 1 năm trong 3 năm ngay trước khi nộp đơn
 • Góp vốn kinh doanh, quản lý trực tiếp 1 hoặc 2 công ty tại Úc. Cổ phần tối thiểu:

– 50% nếu DT < 400.000 AUD

– 30% nếu DT > 400.000 AUD

– 10% nếu là DN công khai niêm yết.

 • Doanh thu tại Úc đạt 300.000 AUD trong 12 tháng gần nhất
 • Tài sản cá nhân và doanh nghiệp ở Úc có giá trị ròng 600.000 AUD
 • Sử dụng tối thiểu 2 lao động người bản xứ làm việc toàn thời gian trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.


Lãi suất đầu tư

Tuỳ khả năng điều hành doanh nghiệp

Thời gian nhận visa
 • 188A: tối thiểu 23 tháng.
 • 888A: tối thiểu 22 tháng.
Thời gian duy trì tối thiểu khoản đầu tư ban đầu
 • 2 năm tối thiểu duy trì doanh nghiệp tại Úc.
Phí tổn nộp đơn
 • AUD 6.270 / đương đơn
 • Mỗi thành viên gia đình nộp đơn xin thị thực đi cùng:

      – AUD3.135/thành viên gia đình trên 18 tuổi

      – AUD 1.565 AUD/thành viên gia đình dưới 18 tuổi

Thời gian cư trú tối thiểu tại Úc để xin visa 888
 • 1 năm trong 3 năm trước khi nộp đơn.
 • Vợ/chồng đi kèm hồ sơ (có visa 188A) có thể thay thế vai trò người đứng đơn chính để hoàn thành các nghĩa vụ  để đạt điều kiện xin visa 888.
Số lần sang Úc để hoàn tất hồ sơ
 • Toàn bộ quy trình làm từ Việt Nam.
 • Phải sang Úc kinh doanh sau khi có Visa 188A.
Thành viên kèm hồ sơ
 • Vợ / Chồng hợp pháp.
 • Con dưới 23 tuổi (Tại thời điểm cấp Visa).
Ưu điểm
 • Là chương trình đầu tư định cư Úc với hạn mức đầu tư thấp nhất.
 • Sau khi có visa 188A, đương đơn xin Thường trú Úc (Visa 888A) phải cư trú ở Úc 1 trong 3 năm trước khi nộp hồ sơ. Trong giai đoạn 888A, vợ/chồng đi kèm hồ sơ (có visa 188A) có thể thay thế vai trò người đứng đơn chính 188A để hoàn thành các nghĩa vụ để đạt điều kiện xin visa 888A.
Hạn chế
 • Chỉ dành cho những doanh nhân đang sở hữu hay góp vốn vào doanh nghiệp đã hoạt động ít nhất 3 năm tài chính.
 • Chỉ phù hợp với các doanh nhân có khả năng giao tiếp tiếng Anh nhất định.
 • Phải sang Úc và vận hành doanh nghiệp thật.

VISA ÚC DIỆN ĐẦU TƯ(188B)

Investor stream

Quyền lợi
 • Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con dưới 23 tuổi được cấp quyền tạm trú 5 năm để sinh sống, làm việc và học tập tại Úc.
 • Con cái được học miễn phí tại các trường công đến hết THPT.
 • Cả gia đình được nộp hồ sơ xin thường trú vĩnh viễn (Visa 888B) để được hưởng mọi phúc lợi y tế, giáo dục, an sinh xã hội… (trừ quyền bầu cử).
 • Sau 4 năm cư trú ở Úc, trong đó gồm 1 năm là cư dân thường trú (không vắng mặt ở Úc quá 1 năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn, riêng 1 năm trước ngày nộp đơn không vắng mặt ở Úc 90 ngày), nhà đầu tư và gia đình có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc.
 • Nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất đầu tư đều đặn 6 tháng/1 lần.
Yêu cầu về năng lực đương đơn và (hoặc) người phối ngẫu
 • Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm trên hệ số thang điểm di trú Úc.
 •  Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
 • Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu 2.500.000 AUD. Khoản tiền này phải được chuyển sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa. 
 • Có lý lịch tư pháp tốt.
 • Không có nợ chính phủ Úc.
 • Có chứng nhận sức khỏe tốt bởi đơn vị được ủy quyền.
 • Không bị huỷ hoặc từ chối visa cùng loại trước đó.
 • Được chấp thuận nộp đơn bởi 1 trong các Tỉnh bang Úc.
Yêu cầu về Tiếng Anh
 • IELTS: 4.5 điểm , hoặc TOEFL 32 điểm, hoặc Cambridge English 147 điểm 
 • Nếu không có trình độ tiếng Anh yêu cầu, sẽ phải đóng thêm phụ phí :

AUD9795/ đương đơn

AUD4890/ 1 thành viên gia đình


Yêu cầu về công ty và kinh nghiệm kinh doanh tại VN
 • Trong 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:
 • Sở hữu tối thiểu 10% vốn trong công ty đang hoạt động và trực tiếp điều hành quản lý doanh nghiệp này trong tối thiểu 3 năm, tính đến trước ngày nộp đơn xin visa.
 • Hoặc chứng minh đang vận hành số tiền đầu tư tương đương 2.500.000 AUD và có phát sinh lợi nhuận từ việc đầu tư khoản tiền này trong tối thiểu 3 năm tài chính Việt Nam, tính đến trước ngày nộp đơn xin định cư.
Hình thức và quy mô đầu tư/yêu cầu tại Úc
 • Đầu tư tối thiểu 2.500.000 AUD vào các quỹ đầu tư hợp lệ theo quy định của Chính phủ Úc. 
 • Cấu trúc phân bổ vốn:
  – Ít nhất 500.000 AUD  vào các Quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân (Venture Capital & Private Equity Fund).
  – Ít nhất 500.000 AUD vào các Quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào các công ty mới trên Sở giao dịch khoán Úc (Emerging Companies Fund).
  – Ít nhất 1,25 triệu AUD vào các Quỹ đầu tư mà các quỹ này chuyên đầu tư vào các quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment Fund).
 • Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở.
Điều kiện xin lên thường trú nhân Úc (888)
 • Đương đơn hoặc người phối ngẫu phải hiện diện tại Úc ít nhất 2 năm cộng dồn năm trong 3 năm ngay trước khi nộp đơn
 • Giữ nguyên mức đầu tư cho đến khi được cấp visa 888.
 • Không vi phạm pháp luật Úc.
Lãi suất đầu tư

Trung bình 5-8%/năm

Thời gian nhận visa
 • 188B: tối thiểu 29 tháng.
 • 888B: tối thiểu 22 tháng.
Thời gian duy trì tối thiểu khoản đầu tư ban đầu

Cho đến khi được cấp visa 888 (3 năm)

Phí tổn nộp đơn
 • AUD 6.270 / đương đơn
 • Mỗi thành viên gia đình nộp đơn xin thị thực đi cùng:

      – AUD3.135/thành viên gia đình trên 18 tuổi

      – AUD3.135/thành viên gia đình trên 18 tuổi


Thời gian cư trú tối thiểu tại Úc để xin visa 888
 • 2 năm trong 3 năm trước khi nộp đơn.
 • Vợ/chồng đi kèm hồ sơ (có visa 188B) có thể thay thế vai trò người đứng đơn chính để hoàn thành các nghĩa vụ đáp ứng để đạt điều kiện visa 888.
Số lần sang Úc để hoàn tất hồ sơ
 • Toàn bộ quy trình làm từ Việt Nam.
 • Phải sang Úc thực hiện thời gian cư trú theo Visa 188B.
Thành viên kèm hồ sơ
 • Vợ / Chồng hợp pháp.
 • Con dưới 23 tuổi (Tại thời điểm cấp Visa).
Ưu điểm
 • Điều kiện dễ dàng hơn các chương trình khác, nhà đầu tư không bị ràng buộc về việc kinh doanh sau khi sang Úc.
 • Sau khi có visa 188B, đương đơn xin Thường trú Úc (Visa 888B) phải cư trú ở Úc 2 trong 3 năm trước khi nộp hồ sơ. Trong giai đoạn 888B, vợ/chồng đi kèm hồ sơ (có visa 188B) có thể thay thế vai trò người đứng đơn chính 188B để hoàn thành các nghĩa vụ để đạt điều kiện xin visa 888B.
Hạn chế
 • Khoản đầu tư phải được duy trì cho đến khi được cấp visa 888B. (Từ 3-5 năm).

VISA ÚC DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU (188C)

Significant Investor stream

Quyền lợi
 • Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con dưới 23 tuổi được cấp quyền tạm trú 5 năm để sinh sống, làm việc và học tập tại Úc.
 • Con cái được học miễn phí tại các trường công đến hết THPT.
 • Sau 5 năm duy trì khoản đầu tư và thỏa điều kiện về cư trú tối thiểu 40 ngày/năm ở Úc hoặc vợ/chồng sống tối thiểu 180 ngày/năm, nhà đầu tư và gia đình được nộp hồ sơ xin thường trú vĩnh viễn (888C).
 • Sau tối thiểu 4 năm cư trú ở Úc, không vắng mặt ở Úc quá 1 năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn, (riêng 1 năm trước ngày nộp đơn không vắng mặt ở Úc 90 ngày), nhà đầu tư và gia đình có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc.
 • Nhận lãi suất từ các quỹ đầu tư mà không cần tham gia quản lý trực tiếp.
Yêu cầu về năng lực đương đơn và (hoặc) người phối ngẫu
 • Đương đơn và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải có tổng tài sản ròng hợp pháp tối thiểu 5.000.000 AUD và có thể sử dụng để đầu tư vào loại hình đầu tư được chấp thuận.
 • Duy trì khoản đầu tư trong vòng 4 năm
 • Có lý lịch tư pháp tốt.
 • Không có nợ chính phủ Úc.
 • Có chứng nhận sức khỏe tốt bởi đơn vị được ủy quyền.
 • Không bị huỷ hoặc từ chối visa cùng loại trước đó.
 • Được chấp thuận nộp đơn bởi 1 trong các Tỉnh bang Úc.
Yêu cầu về Tiếng Anh
 • IELTS: 4.5 điểm , hoặc TOEFL 32 điểm, hoặc Cambridge English 147 điểm 
 • Nếu không có trình độ tiếng Anh yêu cầu, sẽ phải đóng thêm phụ phí :

AUD9795/ đương đơn

AUD4890/ 1 thành viên gia đình


Hình thức và quy mô đầu tư/yêu cầu tại Úc
 • Đầu tư tối thiểu 5.000.000 AUD vào các quỹ đầu tư hợp lệ theo quy định của Chính phủ Úc. 
 • Cấu trúc phân bổ vốn:
  – Ít nhất 1.000.000 AUD  vào các Quỹ đầu tư của các công ty khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân (Venture Capital & Private Equity Fund).
  – Ít nhất 1.500.000 AUD vào các Quỹ đầu tư chuyên đầu tư của các công ty mới trên Sở giao dịch khoán Úc (Emerging Companies Fund).
  – Ít nhất 1,25 triệu AUD vào các Quỹ đầu tư mà các quỹ này chuyên đầu tư vào các quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment Fund).
 • Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở.
Điều kiện xin lên thường trú nhân Úc (888)

Sau khi có visa 188C ít nhất 3 năm và ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn phải đạt yêu cầu:

 • Đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 40 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa hoặc người phối ngẫu của đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 180 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa.
 • Giữ nguyên mức đầu tư cho đến khi được cấp visa 888.
 • Không vi phạm pháp luật Úc.
Lãi suất đầu tư

Trung bình 5-8%/năm.

Thời gian nhận visa
 • 188C: tối thiểu 12 tháng.
 • 888C: tối thiểu 25 tháng.
Thời gian duy trì tối thiểu khoản đầu tư ban đầu

Cho đến khi được cấp visa 888 (3 năm)

Phí tổn nộp đơn
 • AUD 9.195 / đương đơn 
 • Mỗi thành viên gia đình nộp đơn xin thị thực đi cùng:

      – AUD4595/thành viên gia đình trên 18 tuổi

      – AUD2300/thành viên gia đình trên 18 tuổi


Thời gian cư trú tối thiểu tại Úc để xin visa 888
 • Tối thiểu 40 ngày/năm đối với người đứng đơn chính 188C.
 • Hoặc tối thiểu 180 ngày/năm đối với vợ chồng đi kèm.
Số lần sang Úc để hoàn tất hồ sơ
 • Toàn bộ quy trình làm từ Việt Nam.
 • Phải sang Úc thực hiện thời gian cư trú theo Visa 188C.
Thành viên kèm hồ sơ
 • Vợ / Chồng hợp pháp.
 • Con dưới 23 tuổi (Tại thời điểm cấp Visa).
Ưu điểm
 • Chương trình đầu tư định cư Úc duy nhất không giới hạn độ tuổi và không yêu cầu đạt thang điểm di trú.
 • Không cần đương đơn phải lưu trú thường xuyên ở Úc để đủ điều kiện lấy thường trú nhân.
 • Chương trình định cư Úc yêu cầu thời gian cư trú ít nhất.
Hạn chế
 • Mức đầu tư lớn.
 • Khoản đầu tư phải được duy trì cho đến khi được cấp visa 888C. (Từ 3-5 năm).

Năm 2023 là thời điểm vàng

Để định cư úc theo diện đầu tư kinh doanh

Nếu có giấc mơ đầu tư định cư Úc, nhà đầu tư nên bắt lấy thời cơ và hiện thực hóa nó ngay trong năm nay.

Bởi hiện tại, Chính phủ Úc ưu tiên xét duyệt visa diện đầu tư kinh doanh. Điều này nhằm giúp nhà đầu tư và gia đình có cơ hội định cư Úc để hưởng nhiều chính sách an sinh hấp dẫn, và góp phần hỗ trợ nước Úc phục hồi nền kinh tế vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo chính sách định cư Úc năm ngoái (2021), đương đơn xin visa đầu tư kinh doanh diện tạm trú (subclass 188) sẽ có gần gấp đôi cơ hội thành công. Vì Chính phủ nước này đã tăng chỉ tiêu xét duyệt từ 6862 (năm 2019-2020) lên đến 13500 visa.

Khi xin visa 188, nhà đầu tư được bảo lãnh người thân thỏa điều kiện cùng sang Úc để kinh doanh, đầu tư sinh lợi và hưởng một số chính sách hỗ trợ từ Úc. Giữ visa 188 một thời gian, nhà đầu tư có cơ hội xin tiếp visa 888 để cả gia đình cùng trở thành thường trú nhân, công dân Úc và hưởng trọn các đặc quyền của quốc gia này!

Nhà đầu tư có thể đặt lịch tư vấn với chuyên viên di trú của VisaDauTu để được tư vấn về loại visa 188 phù hợp nhất với mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng cùng nhà đầu tư bắt trọn thời điểm vàng để đầu tư, định cư Úc!

4 loại hình định cư Úc diện đầu tư

Được nhiều người Việt quan tâm

Tổng giá trị ngành nông nghiệp Úc đã tăng 26.8% trong quý 4.2020. Đồng thời, hoạt động mua bán nông sản, vận tải, đặc biệt là xuất khẩu nông sản tăng đến 23.5%.

Lĩnh vực nông nghiệp đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Úc. Vì thế, Chính phủ Úc đã tạo nhiều cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này, nhất là đầu tư trang trại, nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Và chương trình đầu tư định cư Úc thì luôn đem lại nhiều quyền lợi hấp dẫn cho nhà đầu tư và gia đình của họ. Nên không ít nhà đầu tư Việt đã chọn xin visa để định cư tại Úc theo diện đầu tư trang trại.

xem chi tiết

Tham gia chương trình đầu tư định cư Úc diện đầu tư bất động sản, bạn có thể vừa kinh doanh vừa đầu tư nhà đất Úc. Tốc độ tăng trưởng của bất động sản Úc hiện nay rất ổn định. Nên rất nhiều nhà đầu tư Việt đang nhanh chóng tư vấn đầu tư định cư Úc theo diện này.

Nếu bạn cũng muốn đầu tư kinh doanh nhà đất tại Úc, hãy chọn đơn vị có chuyên môn tư vấn di trú để xin visa và bất động sản Úc.

Khách hàng của Visadautu.net luôn được chuyên viên di trú tư vấn đầu tư, đồng thời được các đối tác về bất động sản của chúng tôi hỗ trợ đầu tư Úc!

xem chi tiết

Thị trường chứng khoán ở Úc luôn thu hút đông đảo các chuyên gia và các nhà đầu tư. Nhưng thị trường này vẫn có nhiều biến động. Nên trước khi tham gia thị trường, bạn cần tìm hiểu thật kỹ để tránh rủi ro và tổn thất nhất có thể.

Chuyên viên của VisaDautu.Net đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn di trú và đầu tư Úc. Nếu cần tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm về 2 lĩnh vực này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, các đối tác tư vấn về quỹ đầu tư của VisaDautu.Net cũng luôn trong tinh thần sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư với visa 188B.

xem chi tiết

Thông thường, khi nhắc đến đầu tư kinh doanh tại thị trường Úc, người ta sẽ nghĩ ngay đến đầu tư trang trại, bất động sản hoặc chứng khoán. Rất ít ai nghĩ đến việc kinh doanh và đầu tư cửa hàng ẩm thực. Dù ít người nghĩ đến là vậy, nhưng ẩm thực chính là kênh đầu tư giàu tiềm năng tại thị trường Úc. Bởi đây là một “đặc sản đầu tư” của Việt Nam, nhiều nhà đầu tư của ngành ẩm thực trong nước đã đầu tư thành công.
Thị trường Úc sẽ rất tiềm năng, mang lại lãi suất, lợi nhuận cao nếu nhà đầu tư có sự nghiên cứu, phân tích thị trường một cách kĩ lưỡng, kèm theo đó là một tầm nhìn “chuẩn” trong đầu tư.

xem chi tiết

NGAY BÂY GIỜ!
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

TẶNG VÉ KHỨ HỒI
$3.000 AUD
KHẢO SÁT DỰ ÁN

TẶNG GÓI NÂNG CẤP
$6.000 AUD

NỘI THẤT NGÔI NHÀ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY